Piliin ang letra ng iyong sagot.

Sa palagay mo, bakit nagsimula ang kuwento nang malapit nang gumabi at nagtapos naman ng umaga? Anong diwa ang maikakabit natin sa gabi at sa araw? 3.

1. 8.

Pagpapadala ng hukbo para sakupin.

1.

Ang mga hiniram na materyales (awit, kuwento, tula, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks atbp. Pagwawalang bahala sa pagtukoy sa pangunahing layunin ng. .

Basahin ang mga sumusunod na katanungan.

Jan 26, 2021 · Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ang mga sumusunod na katanungan. . Sa.

Nasa anong yugto naman ng makataong kilos si Ben?. 2.

Nasa anong yugto naman ng makataong kilos si Ben?.

a.

Kawalan ng tahanan Kawalan ng trabaho b. Hanging Gardens C.

“Pong, Mariolle! Pong, Bazty!. Sagutan ang mga katanungan sa iyong sagutang papel.

Senior High.

Kilala si Nebuchadnezzar dahil sa kanyang kahanga-hangang: A. telebisyon c. 2.

. . Sila ang pangkat ng tao na pinaniniwalaang orihinal na nagmula sa hilagang- silangang bahagi. Paggamit ng malalaking lambat 5. Naglalakad pauwi si Ben nang balitaan siya ng kaniyang kaklase na magtutungo sila sa ilog sa sabado. Dec 1, 2021 · Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang sumusunod na katanungan.

Sep 25, 2021 · Heto ang mga sagot sa tanong sa gawain sa pagkatuto 1: Sa Pilipinas, mahalaga ang kalayaan sapagkat pinapayagan tayong maging sarili at magtulungan habang pinapanatili ang ating awtonomiya.

_____ Answer:. Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawain ang mga sumusunod na katanungan.

Sumer B.

- 24493386.

.

Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

“Pong, Mariolle! Pong, Bazty!.